Ordinace

Veterinární ordinaci BENIVET najdete v Týništi nad Orlicí na adrese U Dubu 690.

Parkovat je možné na ulici přímo před ordinací nebo lze využít značené parkoviště podél hlavní silnice U Dubu.

Naše moderní prostory tvoří:

  • čekárna
  • ordinační místnost s ultrazvukem a RTG
  • aseptický operační sál s inhalační anestezií a pacientským monitoringem
  • zázemí s laboratoří umožňující vyšetření krve do 15 minut přímo v ordinaci
  • samostatná místnost pro hospitalizaci pacientů v režimu 24/7