O nás

Jsme Ivana a Jiří Bendovi, veterinární lékaři. Rádi vás přivítáme v naší nově otevřené rodinné veterinární ordinaci v Týništi nad Orlicí. Snažíme se o osobní a citlivý přístup ke každému pacientovi. Můžete se spolehnout, že uděláme maximum, abychom vašemu chlupáčovi pomohli.

Ve své praxi uplatňujeme metody pozitivního posilování tak, aby byl pobyt v ordinaci pro čtyřnožce i jejich dvounožce co nejméně stresujícím zážitkem…

…prostě pohodová veterina

MVDr. Ivana Bendová

Vystudovala jsem obor Veterinární lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v letech 2005-2011. Již po dobu studia jsem se jako praktikantka podílela na provozu klinik pro malá zvířata v Pardubicích a Hradci Králové, kde jsem získala velmi cenné praktické zkušenosti v oboru medicíny malých zvířat. Po absolutoriu v r. 2011 jsem nastoupila na pozici lékaře-internisty na referenční veterinární klinice NEOvet v Čáslavi. V roce 2013 jsem zahájila provoz veterinární výjezdové služby a současně začala sloužit jako externista na referenční veterinární klinice HKvet v Hradci Králové, kde na pozici pohotovostního lékaře působím dodnes. V září 2021 jsem otevřela veterinární ordinaci BENIVET v Týništi nad Orlicí.

Profesi veterinárního lékaře vnímám jako poslání a cítím velkou odpovědnost za své pacienty. Při své práci se snažím o co nejlepší rozhled, porozumění a odpovědný  a citlivý přístup k pacientovi. Již od dob studia využívám možností účasti na odborných seminářích, kurzech a workshopech. Absolvovala jsem opakovaně zahraniční stáž na Veterinární univerzitě ve Vídni a ortopedický workshop v Berlíně.

Mým cílem je poskytovat odbornou veterinární péči na vysoké úrovni. Zakládám si na osobním přístupu ke každému pacientovi. Spolu s mým manželem, MVDr. Jiřím Bendou, se věnuji behaviorální terapii, tj. poruchám chování psů, koček a koní. Poznatky z tohoto oboru veterinární medicíny, především pak principy pozitivního posilování, ráda uplatňuji ve své každodenní práci s pacienty.

Zastávám názor, že klient – páníček – je důležitým článkem našeho týmu na cestě k úspěšné prevenci a léčbě pacienta – jeho čtyřnohého kamaráda a člena rodiny. Proto se vždy snažím dbát na komunikaci a informovanost klienta.

MVDr. Jiří Benda

Jsem veterinární lékař, absolvent oboru Veterinární lékařství na VFU Brno v r. 2009. V současné době v ordinaci vypomáhám především při operacích jako anesteziolog a s behaviorálními konzultacemi.

Etické zásady naší praxe

Jsme si vědomi skutečnosti, že klient se na svého veterinárního lékaře v mnoha ohledech spoléhá. Důvěry Vás, klientů, si velmi vážíme, a mimo jiné i proto při naší práci uplatňujeme tyto etické a morální zásady:

  • vždy se snažíme jednat ve prospěch majitele zvířete a jeho čtyřnohého svěřence (ačkoli konečné rozhodnutí o osudu zvířete je vždy  v rukou majitele a bohužel nemusí být pro zvíře vždy tím nejlepším)
  • vědomě nelžeme a nepodvádíme
  • navrhujeme nejlepší řešení, ale sdělíme Vám i možné alternativy
  • respektujeme Vaše rozhodnutí a cítění
  • respektujeme Vaše právo klást otázky a dostávat na ně patřičné odpovědi, a to zvláště v případě otázek diagnostického či léčebného postupu
  • respektujeme Vaše právo znát předem alespoň orientační cenu ošetření či zákroku
  • respektujeme Vaše právo na změnu veterinárního lékaře a na vyžádání Vám rádi vydáme výpis ze zdravotních záznamů Vašeho zvířete
  • rádi vyslechneme Vaše názory a připomínky